1945 - 1954

  • 1945

1945

In 1945 begint het schaakleven stilaan terug op toerental te komen. De Belgische schaakbond hield de eerste naoorlogse vergadering op 3 juni 1945. Er werden 6 provinciale afdelingen gesticht en een propagandamachine werd gestart (door A. Franck, misschien wat afgekeken van Goebels? :-)). De oude bondsvoorzitter (sinds 1937) F. Van de Wouwer werd vervangen door F. Peeters uit Leuven. Er werd opgeroepen tot eenheid (‘Laat ons nooit vergeten dat Vlamingen en Walen hun bloed en hun leed tijdens dezen oorlog gemengd hebben en dat zij voortaan broederlijk vereenigd moeten blijven’). De propaganda werkte toch enigszins want het aantal schaakkringen nam geleidelijk aan toe, in West-Vlaanderen waren er al 18 in 1945.

Zoals eerder verteld werd er in de moeilijke oorlogsjaren ‘clandestien’ verder geschaakt en de vruchten hiervan werden na de oorlog geplukt. Het ledenaantal van de OSK groeide explosief en er moest uitgekeken worden naar een nieuw lokaal. Dit lokaal werd gevonden op de hoek van de Muscarstraat en de Torhoutsesteenweg. Hieronder zien we de uitnodiging voor de plechtige opening van dit nieuw lokaal op 22 september 1945. Ter herinnering: pas op 4 september 1945 werd de tweede wereldoorlog definitief afgesloten met de capitulatie van Spitsbergen want de moffies waren die Duitse troepen vergeten bij de capitulatie van mei 1945.

 

 

Men zou twee jaar in dit lokaal spelen en dan de verhuis maken naar een prachtig eigen lokaal in de Kemmelbergstraat.

De OSK met alweer Boddart, overigens ook de afgevaardigde voor West-Vlaanderen binnen de Belgische schaakbond, als protagonist organiseerde samen met Gent (met vooral Van Hoorde als spilfiguur) een massakamp tussen West- en Oost-Vlaanderen op maar liefst 150 borden. Deze kamp werd natuurlijk gewonnen door West-Vlaanderen :-) met een score van 82,5 tegen 67,5.

In de OSK werd een knockoutwedstrijd met handicap ingericht met maar liefst 48 spelers. De Wispelaere won dit tornooi voor Hayman. Verder werd er onder impuls van de Belgische propaganda ook ingezet op schoolschaak en er werd een afvallingswedstrijd in het hoger middelbaar gespeeld met 26 studenten. De sterkste speler van de kosk was nog altijd (Gu)Staf Pepers want hij won het kampioenschap met sprekend gemak.

© 2013 – 2018 Olivia & Michaël